» Cable crane logging in Austria Austria


Ancoratge del suport finalProtecció de fusta per protegir l'arbra dels ancoratgesAscenció del cable guia amb l'ajut d'un cabestrant en trineu.Descans.Balma Forestal SLP