» Desembosc amb cable aeri a Àustria


Ancoratge del suport finalProtecció de fusta per protegir l'arbra dels ancoratgesAscenció del cable guia amb l'ajut d'un cabestrant en trineu.Descans.

Del 9 al 13 de gener vam gaudir d’un excelent curs de formació sobre desembosc amb cable aeri a Àustria. El professor Joseph Norbert Stampfer de l’escola de formació forestal Ossiach i els seus col·legues ens van ensenyar a dissenyar, muntar i utilitzar dos sistemes de cable aeri: un sistema bicable amb extracció pendent amunt i un sistema de carretó automotor. Totes les operacions van ser realitzades a bosc per nosaltres mateixos, la millor manera d’aprendre.Balma Forestal SLP