» Inventari forestal


L’aplicació més directa de la interpretació de les dades LiDAR ha estat desenvolupada per a l’inventari forestal amb les estimació directa de paràmetres selvícolas (altura, fracció cabuda coberta, numero de peus, diàmetre de copa…) a la qual s’afegeixen altres paràmetres deduïts (àrea basimétrica, volum, biomassa…).

L’empresa consultora Balma Forestal SLP desenvolupa aplicacions útils per a la simulació de la propagació d’incendis forestals i també per a la sistematització en la planificació de l’aprofitament de biomassa forestal, que serveixi al seu torn per disminuir el risc de propagació dels incendis forestals.

No obstant això serà necessària la discussió dels tècnics i científics forestals d’Espanya, per arribar a una estandardització de la nova terminologia utilitzada en la cartografia i els paràmetres establerts a partir de dades LiDAR, i també l’adequació dels conceptes dasomètriques mesurades amb LiDAR.

Per posar un exemple, serà necessari redefinir el mètode de càlcul de l’altura dominant, i adaptar així els mètodes més usats en l’actualitat, com a mètode de Assman (100 peus/ha més gruixuts), podran ser substituïts per uns altres que, fins avui, resultaven més costós i laboriosos com el mètode d’Hamilton (1 peu/100m2 més gruixuts (100 peus/ha)), podent canviar les variables d’entrada aprofitant les facilitats que ofereix la tecnologia LiDAR, en obtenir de forma precisa i automàtica les altures de l’arbrat en tot el territori. Les noves metodologies han d’estudiar-se i establir-se de forma consensuada per la comunitat científica.Balma Forestal SLP