» Silvicultura propera a la natura


suro

Criteris generals de tallada

Els arbres a respectar són:

 • arbres de bona qualitat en període productiu, que acumulen fusta i valor.
 • arbres en estat de regeneració
 • arbres útils per l’alimentació o el refugi de la fauna (per exemple arbres morts o monumentals)
 • arbres de poca qualitat però que desenvolupen funcions d’educació o protecció sobre altres peus o sobre el sòl
 • arbres que sense exercir efectes negatius ni funcions de protecció o educació sobre d’altres o sobre el sòl no tenen interès econòmic
 • arbres accelerats en període de creixement que accedeixen al estrat dominant
 • arbres de poca qualitat l’extracció dels quals no és rentable i no destorben el creixement d’altres
 • arbres de bona qualitat que hagi finalitzat el seu període productiu però que realitzen funcions paisatgístiques, funcionals i ecològiques importants
 • arbres de bona qualitat que hagi finalitzat el seu període productiu però que el mercat actual no pot absorbir

Els arbres a tallar són:

 • arbres de bona qualitat que hagi finalitzat el seu període productiu
 • arbres que destorbin el desenvolupament d’altres en període productiu que acumulen valor
 • arbres que destorbin d’altres joves però de millor qualitat
 • arbres que destorbin exemplar d’espècies minoritàries.
 • arbres malalts


Balma Forestal SLP