» Desenvolupament d’ aplicacions forestals a partir de dades LiDAR


Igual que en el seu moment la generalització de l’ús de l’ortofoto, primer en blanc i negre, i posteriorment de color, junt amb l’increment successiu de la qualitat de resolució d’imatge, ha anat permetent que esta nova ferramenta de treball, es generalitze en la gestió forestal en general, i en la planificació selvícola en particular.
L’aparició de la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) i el fet únic a Europa, de la ràpida disponibilitat de dades LiDAR per a tota Espanya, que succeirà segons les previsions del Ministeri de Foment del Govern d’Espanya, entre 2010 i 2011, obri unes noves perspectives mai succeïdes anteriorment.
D’aquesta manera la informació LiDAR, es converteix en una base de dades georeferenciada imprescindible per a l’optimització de l’ús del territori i possibilita l’inventari exhaustiu dels arbres o de l’estructura vegetal en el seu conjunt per al territori forestal.
Així, doncs, de la mateixa manera en què les successives ortofotos van permetre realitzar la comparativa de l’evolució de l’estat del territori forestal en dos dimensions, tanmateix la disposició generalitzada de dades LiDAR permetrà l’anàlisi de l’evolució general de l’estructura de vegetació forestal en tres dimensions.

A partir de les dades oferides per aquesta innovadora tecnologia LiDAR, no sols es va a arribar a quantificar el volum de fusta, sinó també precisar exactament la biomassa forestal segons tipologies, el diòxid de carboni que es reté, el creixement i canvis estructurals dels boscos. Dades totes ells imprescindibles per a implementar una gestió sostenible dels boscos, indispensable per a mitigar els avatars del canvi climàtic.
Els paràmetres selvícoles bàsics continuaran sent possible determinar-los i quantificar-los amb precisió, tan sols per mitjà de la presa de mesuraments de camp a nivell de parcel•la. Però en el conjunt del territori, anàlisis comparatives a nivell de tot el territori, tan sols seran possibles per mitjà de tecnologies cartogràfiques com per exemple el LiDAR.

Algunes empreses entre elles BALMA FORESTAL SLP estan testant les possibilitats de crear aplicacions informàtiques que aprofiten la potencialitat de les dades LiDAR per a la creació de ferramentes d’anàlisi i suport a la gestió forestal.
És per tot això, com a conclusió a aquest punt, per la qual cosa es vaticina com una bona ferramenta l’anàlisi extensiva dels paràmetres selvícoles, per la qual cosa serà molt convenient començar a testar i a desenvolupar les seues capacitats.

BALMA FORESTAL SLP presenta el desenvolupament del seu software per a aplicacions a incendis forestals en el congrés internacional ForestSat celebrat a Lugo al setembre del 2010, com resultat d’una línia d’I+R+i sobre aplicacions forestals a partir de dades LiDAR, que desenvolupa conjuntament amb l’empresa Dielmo i amb la Universitat Politècnica de València. Posterior al desenvolupament de software per a aplicacions de models de combustible, i càlcul de biomassa, es continua treballant en el desenvolupament d’altres aplicacions forestals a partir de la combinació de dades de LiDAR terrestre i aeri.

La qüestió: Qui desenvoluparà aplicacions forestals a partir de dades LiDAR? Quins seran els clients potencials? Quina serà la demanda real en el sector forestal?Balma Forestal SLP