» Curs de prevenció i extinció d’incendis


curs-incendis1

Objectius del curs

  • El paper del foc en els ecosistemes mediterranis
  • Efectes ambientals dels incendis: sòl, hidrologia, paisatge…
  • La planificació de la prevenció dels incendis forestals
  • Estratègies d’extinció d’incendis forestals
  • Percepció i comunicació sobre els incendis forestals

Acció formativa dirigida a:

Persones i col·lectius interessats en temes de medi ambient i de desenrotllament rural, sensibilitzats amb l’amenaça que suposen els grans incendis forestals per al territori.

Organització del curs

El primer curs organitzat davall esta temàtica ha sigut organitzat en el marc més ampli del projecte “Disseny d’una estratègia per a la prevenció de grans incendis forestals per mitjà de la funcionalitat del bosc i el paisatge en mosaic”.

Llocs i dates previstes

Aquest curs ha sigut impartit en sis municipis (Enguera, Vallada, Tous, La Font de la Figuera, Bicorp, Sumacarcer) durant els mesos de gener a març del 2009.Balma Forestal SLP