» Curs de SIG fent servir els softwares MIRAMON i gvSIG


formacio1

Introducció
MIRAMON és un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i programari de Teledetecció potent i econòmic. El seu àmbit s’estén ràpidament per tot el territori català i més enllà, atès que és  gratuït per les administracions públiques, centres de busca i universitats. Satisfà les necessitats més comunes dels usuaris i és la ferramenta ideal per treballar amb informació geogràfica de caràcter ambiental.

Objectiu del curs
La proposta consisteix a conèixer el funcionament de les ferramentes principals de Miramon a mesura que avancem amb el coneixement del territori que volem analitzar, partint, bàsicament, de la informació disponible a internet.

Metodologia didàctica
L’exercici que es planteja per a aquest curs de SIG és l’obtenció i el processament de la informació geogràfica d’una finca qualsevol triada per l’assistent al curs com a pas previ a la determinació de la proposta de planificació que es durà a terme. Entre els paràmetres que volem analitzar hi ha pendents, orientacions, vegetació, dades de clima, afectacions per figures de protecció, valors de creixement i volums fusters existents al bosc, com a mesures típiques que es realitzen en una ordenació forestal.

Programa del curs
El curs s’estructura en 5 mòduls ben diferenciats:

  1. Entrada de dades
  2. Anàlisi SIG
  3. Edició de metadades
  4. Elaboració de cartografia
  5. Classe a la carta

Professorat
Marc Garfella Ruiz, Enginyer Tècnic Forestal.

Acció formativa dirigida a:
Enginyers Forestals, Enginyers Agrònoms, Llicenciats en Ciències Ambientals, i qualsevol altre professional de l’àmbit de la planificació territorial del medi natural.

Coneixements previs necessaris
Gestió del medi natural i Sistemes d’Informació Geogràfica.Balma Forestal SLP