» Pla de Gestió Forestal Conjunta dels boscos de Celrà


dscn0533

Descripció: El Pla de Gestió Forestal Conjunta és una de les primeres actuacions de l’Associació de Propietaris de Boscos de Celrà. Constituïda l’any 2009 per iniciativa de l’Ajuntament i d’alguns dels propietaris més actius ha guanyat associats ràpidament: actualment compta amb 29 propietaris associats que aporten un total de 327,50 hectàrees.

La característica principal de l’associació és una aposta clara per la gestió forestal conjunta: la planificació forestal entesa com a resultat d’un procés col·lectiu i no com el conglomerat de gestions individuals. Així, un dels objectius principals de l’associació és planificar coordinadament la gestió forestal sostenible dels boscos de Celrà.

És per això que la planificació que presentem no es centra sobre les parcel·les dels propietaris associats sinó sobre les necessitats i les prioritats de les forests del municipi de Celrà. No parteix,doncs, de l’agrupament de PTGMF o de PSGF (de fet no n’hi ha cap de vigent a tot el municipi), sinó que programa una vertadera gestió conjunta partint des de zero, i per tant, donant prioritat a la gestió de la massa forestal i del territori independentment del seu propietari.

Data: 2010-2011

Lloc: Celrà

Pressupost: 15.300 €

Client: Associació de propietaris de boscos de Celrà.Balma Forestal SLP