» Assistència a la tramitació de 9 PPU a la província de Barcelona


logo_dipu

Descripció: Mitjançant la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, es van regular tot un seguit de mesures d’aplicació a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat amb la trama urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions i les instal.lacions aïllades situades en terrenys forestals.

Data: Agost 2010 a agost 2011

Lloc: Municipis de Masquefa, Esparreguera, Sant Pere de Ribes, Terrassa

Pressupost: 146.510 €

Client: Diputació de BarcelonaBalma Forestal SLP