» Gestió forestal propera a la natura


dscn00521


La gestió forestal propera a la natura és una estratègia de gestió dirigida a optimitzar la conservació de la biodiversitat, la protecció i la gestió econòmica dels ecosistemes forestals amb l’objectiu de que els boscos desenvolupin de manera sostenible i rentable llur funcions principals:

 • Funció natural o bioecològica.
 • Funció de protecció de sòl, de l’aigua i de l’aire.
 • Funció de producció de fusta i de fertilitat de sòl .
 • Funció cultural pel benestar físic i psíquic de les persones.

Tot i que la gestió forestal propera a la natura és d’aplicació complexa (veure els principis de gestió i els criteris de tallada més avall), hi ha tres actuacions bàsiques, el que podríem considerar una proposta de mínims, que per si soles situen l’ecologia i l’economia al servei del paisatge i la biodiversitat:

 • Incrementar la presència d’espècies diferents
 • Conservar arbres de gran talla.
 • Mantenir una certa quantitat de fusta morta al bosc.

Principis generals de gestió forestal propera a la natura

 • Tractar els boscos de forma irregular amb tallades selectives.
 • Respectar les espècies acompanyants.
 • Assegurar la presència d’arbres de totes les edats
 • Conservar 5 arbres de grans dimensions per ha
 • Afavorir la regeneració natural.
 • Mantenir una certa quantitat de fusta morta al bosc


Criteris de tallada

Els arbres a respectar són:

 • arbres de bona qualitat en període productiu, que acumulen fusta i valor.
 • arbres en estat de regeneració
 • arbres útils per l’alimentació o el refugi de la fauna (per exemple arbres morts o monumentals)
 • arbres de poca qualitat però que desenvolupen funcions d’educació o protecció sobre altres peus o sobre el sòl
 • arbres que sense exercir efectes negatius ni funcions de protecció o educació sobre d’altres o sobre el sòl no tenen interès econòmic
 • arbres accelerats en període de creixement que accedeixen al estrat dominant
 • arbres de poca qualitat l’extracció dels quals no és rentable i no destorben el creixement d’altres
 • arbres de bona qualitat que hagi finalitzat el seu període productiu però que realitzen funcions paisatgístiques, funcionals i ecològiques importants
 • arbres de bona qualitat que hagi finalitzat el seu període productiu però que el mercat actual no pot absorbir

Els arbres a tallar són:

 • arbres de bona qualitat que hagi finalitzat el seu període productiu
 • arbres que destorbin el desenvolupament d’altres en període productiu que acumulen valor
 • arbres que destorbin d’altres joves però de millor qualitat
 • arbres que destorbin exemplar d’espècies minoritàries.
 • arbres malaltsBalma Forestal SLP