» Recerca, Desenvolupament i Innovació


idi1

BALMA Consulting promou projectes de recerca en col·laboració amb diverses empreses de desenrotllament tecnològic, creant una transferència de tècniques i innovació des de sectors de la informàtica, de les telecomunicacions etc cap al sector del medi ambient.
BALMA consultoria col·labora a més habitualment amb universitats (Universitat Politècnica de València, Universitat de Girona…) i amb centres tecnològics (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, AIDIMA – Institut Tecnològic de la Fusta i el Moble…).

Les principals línies d’I+D+i que esta duent a terme BALMA són:

  • Aplicacions LIDAR al sector forestal
  • Sistemes avançats per a la detecció d’incendis forestals
  • Experimentació amb sistemes d’extinció d’incendis en urbanitzacions
  • Percepció social dels ciutadans cap al sector forestal


Balma Forestal SLP