» GIS i cartografia


gislidar

Els Sistemes d’Informació Geogràfica s’han convertit en una ferramenta indispensable en la planificació i gestió territorial on la presa de decisions depèn de nombroses variables geogràficament referenciades. Enormes volums de dades espacials es poden consultar i analitzar amb facilitat i velocitat per mitjà d’un programari GIS (a través de tècniques de geoprocessat, creació de models matemàtics, relacions amb bases de dades, digitalització de capes raster i vectorials, representació en 3D, classificació d’imatges de satèl·lit, etcètera). L’avanç de les tècniques de teledetecció i presa de dades in situ permet disposes de gran quantitat d’informació espacial a baix cost sobre moltes de les variables mediambientals i geomorfològiques (un exemple d’això és la tecnologia LiDAR).

GIS

gisEls Sistemes d’Informació Geogràfica permeten la visualització i el tractament de gran quantitat d’informació georreferenciada. Hui en dia, a través del gran desenrotllament que està tenint el programari lliure (sent l’exemple més clar el gvSIG), i l’accés a cartografia a través de les Infraestructures de Dades Espacials (generalment de lliure accés), els SIG es converteixen en ferramentes imprescindibles en la gestió del medi ambient.

BALMA Consulting ofereix la seua àmplia experiència en la utilització avançada de programari GIS (gvSIG, ArcGIS i Miramon), així com el coneixement de les fonts d’informació cartogràfica existents tant a nivell autonòmic com a nivell estatal.

Serveis que ofereix BALMA

  • Aplicació de tècniques de geoprocessat per a la creació de cartografia temàtica pròpia, a partir de la cartografia existent, dades de camp i teledetecció.
  • Creació de models matemàtics multifactor per a la seua aplicació en les anàlisis territorials.
  • Modelatge 3D de les actuacions dels projectes sobre l’escenari real, que permet valorar visualment el canvi que es produeix en el mig per l’execució dels mateixos.
  • Captura i tractament d’informació geogràfica. Establiment de bases de dades espacials fàcils de visualitzar, consultar i actualitzar.

Cartografia

zonificacioEn la mesura que els GIS i els mètodes de teledetecció evolucionen,  l’elaboració de cartografia específica requereix sistemes de tractament de dades complexes i potents (programari GIS) al mateix temps que tècnics especialistes per al maneig d’estos. A partir de tècniques de cartografia (del grec chartis = mapa i graphein= escrit)  es respresenten les dades espacials de manera clara i pràctica, com a suport indispensable  a la presa de decisions i a l’execució de projectes.

Serveis que ofereix BALMA

BALMA Consultoria ofereix els següents servicis, en especial a ajuntaments :

  • Contractes d’assistència tècnica per a l’elaboració de la cartografia temàtica.
  • Edició professional de mapes per mitjà de la combinació de la potencialitat dels GIS i l’Autocad.
  • Servei d’assistència telefònica i presencial per a la resolució de dubtes sobre la utilització dels GIS.


Balma Forestal SLP