» Tipologies de biomasa


De la mateixa manera que per als models de combustible, el LiDAR permet l’automatització en la classificació i determinació de tipologies de biomassa, permetent així la generació de cartografia de precisió que determini estructures de vegetació, que combinades amb les variables que condicionen l’aprofitament (pendent, distància a pistes, etc), i les variables que determinen el benefici econòmic (poder calorífic de les espècies, etc), ens donin com resultat les zones on és rendible el seu aprofitament o on no ho és, i així mateix ens ofereixi informació de major detall sobre que tipologia de biomassa em vaig a trobar en una determinada zona, segons uns paràmetres generals automatitzables.Balma Forestal SLP