» Rodalització de forests


A partir de les dades LiDAR, i una base de dades amb informació d’espècies forestals georeferenciada podent prendre també com a base la rodalización per espècies o grups d’espècies del Mapa Forestal d’Espanya, és possible subrodalizar les estructures de vegetació de manera automàtica. Prenent els paràmetres de FCC, altures, discontinuïtat entre estrats, i associant-ho a més a l’espècie, podem realitzar de manera automatitzada la rodalización d’una muntanya. Amb això simplificarem a més les dades a prendre en l’inventari de camp. El resultat una major precisió, un descarti de les zones de menys interès productiu, i una simplificació dels paràmetres a prendre en els inventaris de camp.Balma Forestal SLP