» Models de combustible


Un dels problemes més importants als quals s’enfronten les muntanyes en ecosistemes mediterranis són els incendis forestals. Algunes eines informàtiques han estat desenvolupades en el camp de la simulació de la propagació dels incendis forestals sota diferents condicions de la muntanya, de la topografia, de les condicions meteorològiques, on la vegetació, com a combustible, és una important variable a considerar.

Els mapes de models de combustible que actualment proporciona el Ministeri de Medi ambient per a tot el territori espanyol, estan basats en el Mapa Forestal d’Espanya, el qual es presenta a una escala 1:50000, amb una precisió molt baixa per a la gestió dels incendis forestals, i amb una periodicitat de renovació excessivament dilatada, per a la dinàmica dels boscos en ecosistemes mediterranis.

La disponibilitat de l’estructura tridimensional del bosc, permet generar una classificació de models de combustible, en què el núvol de punts generada amb LiDAR, en tenir rebots a diferents altures, permet la diferenciació d’estructures de vegetació amb o sense continuïtat de la biomassa entre l’estrat de matoll i l’estrat de copes. A més de l’estratificació en altura, el LiDAR afegeix gran precisió en la determinació de fracció de cabuda coberta ja sigui de copes o de matoll, tal com classifiquen també els models de combustible europeus Prometheus.

Per als models de combustible, es poden establir models de combustible segons el percentatge de punts existents en cada estrat (Figura), segons uns paràmetres que el programari és capaç de determinar i d’automatitzar, a partir de la densitat de punts proporcionada pel PNOA.

modelocomb1Balma Forestal SLP